Kakelhuset i Karlskrona totalentreprenad

Vad menas med totalentreprenad?
Läs här för att förstå mera.

2 feb 2018